60-vuotisjuhlalehti (2006)

PDF-tiedostoViVe 60 v.pdf (6.2 MB)
Viherlaakson Veikot 60v (1946 - 2006)